رنگ رویه پلی اورتان دو جزیی

 

two component polyurethane topcoat paint

رنگ رویه پلی اورتان دوجزیی بوده وبر پایه رزین های آکریلیک دارای عامل هیدروکسیل و هاردنر ایزوسیانات ها ساخته می شود

رنگ پلی روتان بدلیل پیوند اورتان مقاومت خوبی در مقابل شرایط جوی ونور خورشید پیدا می کند

  سرعت خشک شدن آنها سریع بوده و از این رو درهنگام استفاده باید مقدار شرجی بودن محیط را در تظر گرفت تا زیاد نباشد درغیر این صورت بخار آب در زیر لایه پلیمر رنگ پلی اورتان کندانس شده و فلز بسرعت زنگ می زند . رنگ پلی اورتان بعلت مقاوم بودن در مقابل نورخورشید و محیط های اسیدی و شرایط سخت محیطی ، بسیار مناسب برای استفاده در محیط های بیرونی که درمقابل نور خورشید قرار دارند وهمچنین محیط های داخلی  می باشد  

آماده سازی رنگ پلی اورتان دوجزیی 

ابتدا جزء اول یعنی رنگ پلی اورتان را بوسیله هم زن برقی میکس نموده سپس جزء دوم یعنی هاردنر ایزوسیانات را کم کم به مخلوط در حال میکس اضافه می کنیم بعد از همگن شدن مخلوط حدود 5در صد تینر مخصوص پلی اورتان به آن اضافه مینماییم حال  این مخلوط آماده پاشش بوسیله دستگاه ایرلس یا پیستوله می باشد 

رنگهای پلی اورتان بعنوان لایه رویه دررنگهای مورد استفده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها سازه های فلزی ، سوله سازی ها و غیره کاربرد فراوان دارد رنگ پلی اورتان را باید در جای خنک و دور از نور  نگهداری شود زیرا بعلت فعالیت زیاد هاردنرهای ایزو سیاناتهادر مقابل نور  تجزیه شده وخاصیت خود را از دست می دهند  

 

 

رنگ رویه پلی اورتان دوجزیی بوده وبر پایه رزین های آکریلیک دارای عامل هیدروکسید هستن و هاردنر ایزوسیانات ها ساخته می شود . سرعت خشک شدن آنها سریع بوده و از این رو درهنگام استفاده باید مقدار شرجی بودن محیط را در تظر گرفت تا زیاد نباشد درغیر این صورت بخار آب در زیر لایه پلیمر رنگ پلی اورتان کندانس شده و فلز بسرعت زنگ می زند . رنگ پلی اورتان بعلت مقاوم بودن در مقابل نورخورشید و محیط های اسیدی و شرایط سخت محیطی ، بسیار مناسب برای استفاده در محیط های بیرونی که درمقابل نور خورشید قرار دارند وهمچنین محیط های داخلی  می باشد . 

X