رنگ رویه اپوکسی دوجزیی

two component epoxy topcoat paint

این رنگ پس از اعمال آستری زینک ریچ اپوکسی و میانه اپوکسی اعمال می گردد

رنگ اپوکسی مقاوم به حلال و خوردگی و زنگ زدگی می باشد

به همین علت یکی از مناسب ترین رنگها جهت حفاظت از فلزات آهنی در صنعت می باشد

این رنگ بعلت مقاومت کم در مقابل نور خورشید ، مستعد زرد گرایی و گچی شدن می باشد . به همین علت این رنگ باید در محیط های داخلی که دور از نور خورشید است استفاده شود . لازم به ذکر است که در محیط های بیرونی که در معرض نور خورشید هستند باید از رنگ رویه پلی اورتان به جای رنگ رویه اپوکسی استفاده شود . موارد استفاده رنگ های اپوکسی درسوله سازی و  پتروشیمی ، پالایشگاه و کشتی سازی و …… می باشد

طریقه مصرف رنگ اپوکسی

ابتدا بوسیله میکسر برقی جزء اول رنگ را  کاملا” مخلوط نمودن و سپس درحالی که میکسردر حال میکس کردن جزء اول است جزء دوم که شامل هاردنر اپوکسی می باشد را اضافه می کنیم تاکاملا” مخلوط ،همگن گردد  سپس برا ی پاشش حدود 15 درصد تینر مخصوص رنگ اپوکسی اضافه می نماییم و بوسیله دستگاه پاششی مانند ایرلس یا پیستوله این رنگ آماده را روی سطح مورد نظر می پاشیم  . باید متوجه باشیم که این مخلوط آماده ، دارای زمان ماندگاری حدود 8 ساعت برای پاشش می باشد در غیر اینصورت عمل پلیمریزاسیون درداخل ظرف انجام شده و رنگ ،خاصیت خود را از دست می دهد برای اجرای رنگ رویه اپوکسی ، رنگ لایه قبلی حداقل 12 ساعت قبل باید اعمال شده باشد

این رنگ پس از اعمال آستری زینک ریچ اپوکسی و میانه اپوکسی اعمال می گردد.رنگ اپوکسی مقاوم به حلال و خوردگی و زنگ زدگی می باشد به همین علت یکی از مناسب ترین رنگها جهت حفاظت از فلزات آهنی در صنعت می باشد . این رنگ بعلت مقاومت کم در مقابل نور خورشید ، مستعد زرد گرایی و گچی شدن می باشد . به همین علت این رنگ باید در محیط های داخلی که دور از نور خورشید است استفده شود . لازم به ذکر است که در محیط های بیرونی که در معرض نور خورشید هستند باید از رنگ رویه پلی اورتان به جای رنگ رویه اپوکسی استفاده شود . موارد استفاده رنگ های اپوکسی در پتروشیمی ، پالایشگاه و کشتی سازی و …… می باشد .

X