Isogamy Paint

برای اولین بار در جهان

اعمال رنگ روی سطوح بتنی بجای ایزوگام سطح را کاملا” واتر پروف می کند

ایزوگام در ایران مدتها ست که جهت واتر پروف کردن سطوح ، مورد استفاده قرارگرفته ولی پس از گذشت سالها مشاهده شده مشکلات زیادی برای استفاده کنندگان بوجود آورده است که از جمله آن :

ایزوگام در قسمتهایی که روی هم قرار میگیرند در اثر گرما و سرما باز شده و پس از مدتی آب به سطخ زیرین نفوذ می‌کند.

وقتی روی سطح ایزوگام، کاشی، سرامیک و یا موزائیک استفاده شود؛ در اثر فشار وارده و گرما و سرما در قسمت روی هم افتادگی ایزوگام، باز شده و آب پس از عبور از لابه لای کاشی و سرامیک به روی ایزوگام رسیده ودر سطح ایزوگام حرکت می‌کند و از قسمتی که ایزوگام باز شده غبور کرده و به سطح بتونی می‌رسد.

خصوصیات این رنگ :

رنگ ایزوگامی به جای ایزوگام بکار رفته و سطوح بتونی را کاملا واتر پروف می‌کند.

این رنگ درمقابل نور خورشید مقاوم است.

انعطاف پذیر بوده و گرما و سرما روی آن اثری ندارد.

در اثر ترخوردگی مویی بتون رنگ ایزوگامی ترک بر نمی‌دارد.

درصورتی که سطح بتونی ترک بزرگ داشته باشد براحتی بوسیله بتونه ایزوگامی ترمیم می‌شود.

ماندگاری این رنگ زیاد است.

در هر طیف رنگی باتوجه به درخواست مشتری تولید می‌شود.

روی سطح رنگ ایزوگامی قابل تردد است و در صورت استفاده از صندلی کنده نمی‌شود.

در صورت استفاده برای کف سالنها و انبارها ماشینهای سنگین مانند کامیون و تریلی و لیفتراک براحتی روی آن تردد می‌نمایند.

سطح بتونی مورد نظر را کاملا” آب بندی کرده و از ورود رطوبت و آب به سطح زیرین جلوگیری می‌کند.

ایزوگام در ایران مدتهاست که جهت واتر پروف کردن سطوح، مورد استفاده قرارگرفته ولی پس از گذشت سالها مشاهده شده مشکلات زیادی را برای استفاده کننده گان بوجود آورده است که از جمله آن :

-ایزوگام درقسمتهایی که روی هم قرارمی گیرد در اثر گرما و سرما باز شده و پس از مدتی اب به سطح زیرین نفوذ می کند.

-وقتی که روی سطح ایزوگام ،کاشی یاسرامیک و یا موزائیک استفاده شود در اثر فشاروارده و گرما وسرما در قسمت روی هم افتادگی ایزوگام، باز شده و آب پس از عبور از لابه لای کاشی و سرامیک به روی ایزوگام رسیده و در سطح ایزوگام حرکت می‌کند و از قسمتی که ایزوگام باز شده عبور کرده وبه سطح بتونی می‌رسد .

لذا بعلت این مشکلات در ایزوگام ،شرکت روح رنگ برای اولین بار در ایران رنگ مخصوصی را بنام رنگ ایزوگامی تولید نموده است که برای واتر پروف کردن پشت بام به مدت حداقل هفت سال در استان مازندران وبقیه نقاط کشور مورداستفاده قرار گرفته است.

مزایای رنگ ایزوگامی:

-این رنگ Anti UV بوده و نورخورشید روی آن اثری نداشته و باعث شکنندگی رنگ نمی‌شود .

– این رنگ FLEXIBLITY یا انعطاف پذیر بوده ودر اثر گرما و سرما جمع وباز شده و ترک نمی‌خورد.

– در اثر ترک خوردگی مویی روی بتون این رنگ مقاوم است وتاثیری روی رنگ ندارد.

– درصورتی که سطح بتونی ترک بزرگی از قبل داشته باشد براحتی بوسیله بتونه مخصوص همین رنگ قابل ترمیم است .

– ماندگاری این رنگ بسیار زیاد است.

– درهرطیف رنگی با توجه به درخواست مشتری تولید می‌شود .

-روی سطح آن براحتی قابل تردد می باشد ودرصورت استفاده از صندلی، کنده نمی‌شود .

-در صورت استفاده برای کف سالنها و انبارها ماشینهای سنگین مانند کامیون ،تریلی و لیفتراک براحتی روی آن تردد می‌نماید

– رنک ایزوگامی سطح مورد نظر راکاملا آب بندی  کرده واز ورد رطوبت و آب به سطح زیرین جلوگیری می‌کند .

نحوه اجرای رنگ ایزوگامی

رنگ ایزوگامی را با تینر مخصوص رنگ ایزوگامی به مقدار حدود 40% بستگی به نحوه اعمال رنگ (قلمو-پیستوله-ارلس) رقیق نموده، سپس آن را روی سطوح سیمانی که کاملا خشک باشد اجرا می‌نماییم. این رنگ در دو مرحله اجرا می‌شود.

درمرحله اول حدود 100 میکرون فیلم خشک رنگ راروی سطوح سیمانی اعمال می نماییم در اجرای مرحله ی اول چون سطح کاملا رنگی می شود،ترک ها و فرورفتگی‌های سطح را نشان می‌دهد که اگر این ترک ها زیاد باشد به وسیله ی بتونه ی مخصوص رنگ ایزوگامی پر می‌نمائیم و سپس مرحله‌ی دوم رنگ را اجرا می‌کنیم و مرحله ی دوم رنگ بعد از 24 ساعت با ضخامت حدود 100 میکرون الی 150میکرون فیلم خشک اعمال می‌گردد.

علت اجرای دو مرحله ی رنگ این است که:

1)زمان خشک شدن رنگ کوتاه تر می‌شود.

2)مقدار مصرف رنگ هم کمتر گردد. رنگ ایزوگامی انعطاف پذیر بوده به همین خاطر در مقابل گرما و سرما مقاوم می باشد.این رنگ anti uv بوده و چسبندگی بسیار خوبی با سطوح سیمانی دارد و سطح را کاملا واتر پروف می‌نماید.

اعمال رنگ ایزوگامی کف سالن ورزشی مانی اسپرت

اجرای بتونه ایزوگامی اماده روی رنگ ایزوگامی

رنگ ایزوگامی برای استخر در مرحله پایانی بندر کلای بابل توسط شرکت روح رنگ

دانش فنی رنگ ایزوگامی سفید

نوع رنگ :   رنگ ایزوگامی سفید

کد رنگ:    9010-1RIS-

ویسکوزیته: KDIN     4 mm     240 s S

وزن مخصوص:    1.06  (kg/l)

نوع رزین :   رزینهای نفتی

نوع پیگمنت:   رنگدانه آلی و  معدنی

درصد جامد:    63.25  وزنی

درصد جامد:        60      حجمی

دانه بندی   :   20      میکرون

زمان خشک شدن:   20 دقیقه اولیه –48 ساعت نهایی

پوشش دهی :      هر کیلو گرم رنگ حدود 3-2 متر مربع به ضخامت 200 میکرون راپوشش می‌دهد.

روش اعمال:         ارلس- پیستوله- قلمو

ضخامت پیشنهادی :      300-200 میکرون

درموقع اعمال:            از 50-40 درصد تینر روح رنگ اعمال نمایید

دماموقع اعمال:         حدود 25 درجه سانتی گراد

رطوبت موقع اعمال :      زیر 70 درصد

ویسکوزیته رنگ هنگام اعمال :    حدودs20SKDIN 4mm

خواص ویژه : از خواص ویژه این رنگ این است که پس از پاشش روی سطوح بتونی وخشک  سطح را واتر پروف کرده و از ورود آب و رطوبت به سطح مورد نظر جلو گیری می کند.

موارد مصرف :درموقع مصرف باید سطح کاملا خشک وتمیز باشد این رنگ برای کلیه سطوح بتونی وپشت بام ودیوارهای سیمانی منازل و کارخانجات و….مصرف شده و سطح را کاملا واتر پروف می‌کند.

کلیه آزمایش های فوق در شرایط موجود کارخانه توسط کارشناس کنترل کیفیت انجام گرفته است.

شرکت صنایع روح رنگ بابل آماده پاسخگویی به سوالات شما در انتخاب نوع رنگ می‌باشد و برای قطعات شما مشاوره صنعتی انجام می‌دهد.

 

سقف موزائیک قبل از اجرای رنگ ایزوگامی

سقف موزائیک بعد از اجرای رنگ ایزوگامی

X