آستری زینک ریچ اپوکسی دوجزیی

two component epoxy zincrich primer

 

آستری زینک ریچ اپوکسی بعنوان یک  پوشش زیرین که دارای روی زیاد است با فداکردن فلز روی باعث جلوگیری از خوردگی فلز آهن می شود برای اینکه این عمل بطور کامل و صحیح انجام شود باید فاصله فلز آهن تا فلز روی داخل آستری زینک ریچ اپوکسی به حدود پنج آنگستروم برسد .جهت انجام این عمل نیاز است که با سند بلاست بوسیله سیلیس و یا مسباره پروفایل هایی در سطح فلز آهن ایجاد شود .در این حالت بعد از اعمال رنگ سه لایه اپوکسی وقتی رطوبت به فلز آن می رسد و فلز آهن شروع به  زنگ زدن و تولید اکسید آهن میکند ، فلز روی بعلت داشتن پتانسیل الکتریکی کمتر از آهن ، با آزاد کردن الکترون مانع از اکسید شدن فلز آهن وتولید اکسید آهن یا همان زنگ زدن می شود که این عمل را گالوانوتکنیک می گویند  

این آستری یک رنگ غنی از روی بوده و بعلت فدا شوندگی فلز روی، سطح آهنی زیرین را در مقابل خوردگی محافظت می کند

بعد از اعمال این آستری میانه اپوکسی و سپس رویه اپوکسی یا پلی اورتان براساس محیط روی میانه اعمال می گردد

اگر در محیط آزاد و در مقابل نور خورشید باشد رنگ رویه پلی اورتان  اعمال می شود

ولی اگر در مقابل نور خورشید و هوای آزاد نباشد رنگ رویه اپوکسی اعمال می گردد      

 

X